Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) là một trong những Nhà tổ chức Triển lãm Quốc tế và Hội nghị Doanh nghiệp với Doanh nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á với trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam và có các văn phòng đại diện khu vực tại Myanmar, Thái Lan và Campuchia.

VEAS bắt đầu hoạt động trong ngành từ năm 2007 và đã tổ chức thành công nhiều sự kiện doanh nghiệp ấn tượng trong khu vực, mở ra những cánh cửa cơ hội mới cho nhiều doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế.

VEAS đang đóng một vai trò quan trọng và cơ bản trong việc xây dựng các kết nối doanh nghiệp và nền tảng thuyết phục cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế thông qua các dịch vụ và giải pháp tận tâm và chuyên nghiệp của họ.

VEAS – Nhà Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp Của Bạn!

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.veas.com.vn