• Nông dân chuyên nghiệp và chủ trang trại
 • Nhà nông học và nhà nông học
 • Nhà nhập khẩu/ Xuất khẩu/ Đại lý & Nhà phân phối
 • Thương nhân / Nhà bán buôn nông sản
 • Cửa hàng vật tư nông nghiệp/Siêu thị
 • Chủ nhà máy/nhà thầu nhà máy
 • Nhà sản xuất/Nhà máy xay xát, nhà chế biến Chủ sở hữu
 • Thành viên hiệp hội hợp tác nông nghiệp
 • Các quan chức chính phủ
 • Nhà đầu tư & Doanh nhân
 • Kỹ sư và Kỹ thuật viên
 • Các nhà nghiên cứu và quản lý dự án
 • Tư vấn, Viện nghiên cứu Kỹ thuật viên