HÓA CHẤT NÔNG SẢN & THUỐC BẢO VỆ CÂY TRỒNG

Hóa chất Nông nghiệp: Hóa chất Thuốc trừ sâu & Chất trung gian (Thuốc trừ sâu, Thuốc diệt khuẩn, Thuốc diệt cỏ,…); Thuốc trừ sâu sinh học, Thuốc trừ sâu sinh thái, Công nghệ sản xuất & chế biến hóa chất nông nghiệp

Phân Hóa Học: Phân Đạm, Phân Kali, Phân Lân, Phân Phức Hợp,..Các loại Phân Đặc Biệt Mới (Phân Rong Biển, Phân Sinh Học, Phân Lá, Phân Tan Chậm, Phân Vi Lượng, Phân Axit Ẩm,..

Bảo vệ cây trồng & Công nghệ sinh học: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Sản phẩm chuyển gen, Phụ gia đất, Chất dinh dưỡng, Cỏ.

THIẾT BỊ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP:

 • Phụ Kiện Cơ Khí Nông Nghiệp
 • Thiết bị cơ khí liên quan đến bón phân
 • Thiết bị sản xuất sản phẩm hóa chất nông nghiệp
 • Nông nghiệp và bên lề
 • Chế biến sản phẩm máy băm thức ăn gia súc
 • Điện tử/ Canh tác chính xác/ Phần mềm nông nghiệp
 • Lưu trữ và Bảo quản
 • Sản phẩm Thu hoạch Sản phẩm nhựa nông nghiệp
 • Linh Kiện/ Phụ Tùng
 • Phương tiện vận tải/ Hậu cần
 • Thiết Bị Bảo Vệ Môi Trường
 • Thiết bị tưới phun/tưới/tưới phun mưa
 • Xử lý nước thải và chất thải cặn bã
 • Công nghệ và Thiết bị
 • Thương mại máy móc đã qua sử dụng